KONTAKTY

Hernybazar
ulica Malá 2945/2B
02201 Čadca
tel: 0944966322
obchod@hernybazar.sk
biela budova pri obch.dome Tempo, vedľa Maxima

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 379,00 eur (9 096,00 Kč)
skladom
naša cena 47,00 eur (1 128,00 Kč)
skladom
naša cena 409,00 eur (9 816,00 Kč)
skladom

TOVAR V AKCII

bežná cena 25,00 eur (600,00 Kč)
naša cena 23,00 eur (552,00 Kč)
skladom
bežná cena 37,00 eur (888,00 Kč)
naša cena 35,00 eur (840,00 Kč)
skladom
bežná cena 55,00 eur (1 320,00 Kč)
naša cena 32,00 eur (768,00 Kč)
skladom

ANKETA

Akú konzolu máte doma?

Playstation 3, Playstation 4 32% Xbox 360, XBOX ONE 27% Wii 22% PC 19%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

email: obchod@hernybazar.sk tel:0944966322

poštová adresa:Martin Mravec, Milošová 1498, Čadca 02201                                                                                                                             číslo účtu:SK5202000000002866958753

IČO:46098445  DIČ:1083315970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Obchod má kamennú predajňu na adrese:Hernybazar,ulica Malá 2945/2B , 02201 Čadca

Objednávka a jej overenie predávajúcim:                                                                                                                                                           Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách, bez poplatkov za dopravu. Prípadné náklady na dopravu užívateľ uvidí postupne ako pridáva výrobky do košíka a tieto budú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratých výrobkov.Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

• označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
• označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
• kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
• množstvo požadovaných kusov produktov,
• vybraný spôsob platby,
• vybraný spôsob dodaniatovaru a požadovaný termín dodania,
• adresa pre dodanie tovaru.


Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.                                                                                                             Platobné podmienky:

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.                                                                         Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaruPodmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:
• overenie objednávky,
• voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,
• prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.
Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:
• Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 48 hodín od expedície tovaru.
• Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.
• Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

Miesto plnenia:

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare                                                                                                                                        
Doručenie:

Pokiaľ nie je doručenie zdarma platia tieto podmienky:

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.

Ponúkame Vám nasledovné spôsoby dopravy:

Zásielkovňa-Doručenie na výdajné miesto a Z-BOX. Poštovné je 3eur pri platbe vopred+1eur príplatok za dobierku

SLOVENSKÁ POŠTA - PLATBA DOBIERKOU.Poštovné je v tomto prípade 3eur pri platbe vopred+1eur príplatok za dobierku v rámci SR. Dobierka znamená, že za tovar zaplatíte na pošte pri preberaní zásielky. V prípade, že tovar máme skladom, bude objednávka odoslaná v priebehu 2-48 hodín a doručená adresátovi už na druhý deň po odoslaní. Vyhradzujeme si právo nedodržať tento termín v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť.                                                                                                                                  SLOVENSKÁ POŠTA - PLATBA VOPRED NA ÚČET                                                                                                             Poštovné je v tomto prípade 3 EUR v rámci SR. Platbou vopred na účet získate zľavu 3% na celý nákup.Zásielka bude odoslaná až po pripísaní platby na náš bankový účet vedený vo VÚB banke SK5202000000002866958753 Ako variabilný symbol uvedte číslo objednávky. V prípade, že tovar máme skladom, bude objednávka odoslaná v priebehu 2-48 hodín od pripísania platby na náš účet a doručená adresátovi už na druhý deň po odoslaní. Vyhradzujeme si právo nedodržať tento termín v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť.   OSOBNÉ PREVZATIE V ĆADCI-PLATBA V HOTOVOSTI PRI PREVZATÍ,   OSOBNÉ PREVZATIE V ĆADCI- PLATBA VOPRED Platbou vopred na účet získate zľavu 4% na celý nákup.Zásielka bude odoslaná až po pripísaní platby na náš bankový účet vedený vo VÚB banke SK5202000000002866958753 Ako variabilný symbol uvedte číslo objednávky                                                  ZAHRANIČIE:Tovar z nášho eshopu predávame aj do ČR. Postup pri objednávke je rovnaký ako do SR. Ako druh dopravy si zvolte čeká pošta.Pri platbe vopred je č. účtu: 43-1065880277/0100 ako variabilný symbol uvedte číslo objednávky. Aj pri objednávkach do ČR platí zľava 3 percentá z ceny objednávky pri platbe vopred na účet. Poštovné je 4 eur/100Kč+1eur/25Kč príplatok za dobierku .   Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.                                                                                                                                                            Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie 

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (menovite internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím uvedených lehôt na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil (menovite zmluvy na dodávku počítačových programov) a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru alebo služby prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu alebo v sídle predávajúceho riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Záverečné ustanovenia

Upozornrnie pre kupujúcich. Niektoré hry pre hranie online multiplayeru potrebujú tzv. online pass ktorý pri bazarovej hre može byť už použitý predchádzajúcim majiteľom hry a tým pádom hra nemá funkčný multiplayer a ak chce kupujúci hrať hru cez multiplayer, musí si zakúpiť nový online pass. Predávajúci nemá ako zistiť či je tento online pass ešte funkčný alebo už bol použitý. Kupujúci kúpou bazarovej hry berie na vedomie, že online pass už môže byť použitý. Prípadné reklamácie hry kvôli nefunkčnému online passu alebo iným kódom ku stiahnutiu bonusového obsahu nebudú uznané.  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ZjhkZDl